Prof. Dr. MUSTAFA ARSLAN Dekan V.

 

Öğretmenler aileden sonra bireylerin kişiliğinin oluşmasında ve bilgi düzeylerinin artmasında önemli bir yere sahiptirler. Bilgi ve teknolojideki gelişmelerin hayati bir öneme sahip olduğu günümüzde toplumların, bu gelişmeleri takip etmesi ve doğru şekilde kullanması için rehberlere ihtiyacı vardır. Bireylerin bilgi düzeyinin artmasındaki en önemli rolü üstlenen öğretmenler, bu rehberlik vazifesini yerine getirmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin, bireylerin sosyal ve ahlaki gelişimini tamamlamasındaki önemi de unutulmamalıdır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde 2003 yılında kurulan fakültemiz yukarıda belirttiğimiz hususları yerine getirebilecek bilimsel ve ahlaki donanıma sahip, özgüveni yüksek, fedakâr öğretmenler yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu doğrultuda yetkin bir akademik kadro ve gerekli teknolojik donanıma sahip olan fakültemiz, öğrencilerine daha iyi eğitim vermek için günümüz gelişmelerine paralel olarak sürekli kendisini yenilemektedir. Bugün itibariyle fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Türkçe Eğitimi ve İlköğretim bölümleri olmak üzere beş bölüm ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemiz, İstanbul’da merkezi bir konumda bulunan, tarihi özelliğinin yanı sıra yeni yapılan binalar ve çevre düzenlemeleri ile öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye sahip modern bir kampüs olma özelliği taşıyan Davutpaşa Kampüsünde bulunmaktadır.