Ana içeriğe atla
Mod

Dekanın Mesajı

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak nitelikli bir eğitim-öğretim ile öğrencilerimizin mesleki ve bilimsel yeterliklerini en üst düzeyde geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda farklı disiplinlerin eğitim ve öğrenme alanına katkılarını büyük bir heyecan ile takip ediyoruz. Öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alan, okulun ve eğitimin değişen rolünü kavrayan ve uluslararası düzeyde mesleki rekabet gücü olan geleceğin lider eğitimcilerini fakültemizde ağırlıyoruz. Bu bağlamda günümüz öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim, yenilikçi ve ruh sağlığı yerinde bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz.

Uygulamalı bir meslek olan öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve deneyimi, evrensel standartları dikkate alarak birlikte sorgulamaya ve anlamaya çalışıyoruz. Eğitim anlayışımızın odağında esnek ve uyarlanabilir becerilerin, bireyin ihtiyaçlarıyla buluşturulması yer almaktadır. Bu amaçla fakültemizde öğrenen örgüt olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor ve sürekli gelişimin önemini vurguluyoruz.

Fakültemizde görev yapan öğretim üyeleri, alanında saygın bilimsel dergilerde yayınlar yapmakta, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen bilimsel araştırma projelerini yürütmekte ve Türk Eğitim Sistemine doğrudan katkı sağlamak amacıyla eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile yoğun işbirliği içerisinde çalışmaktadır. İnsan sermayemizi sosyal sermayeye dönüştürmek ve Türk Eğitim Sisteminin niteliğinin artırılması amacıyla araştırma ve uygulama alanında bütün paydaşlarla işbirliği kurmaya açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

Sizleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizi, daha yakından tanımaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
Eğitim Fakültesi Dekanı