Ana içeriğe atla
Mod

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma etkinlikleriyle mesleğinin gerektirdiği ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yeterliklerle donanmış, Türk Milleti’nin millî, ahlaki ve insani değerlerini benimseyen, onları koruyan ve geliştiren, yenilikçi, yaratıcı ve disiplinlerarası uygulamalarla eğitim süreçlerine katkı sağlayan, bilimsel düşünme becerilerine sahip, kurumsal ve mesleki adanmışlığı yüksek, toplumsal değişme ve gelişmelere öncülük eden öğretmen, uzman ve akademisyenler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası değişme ve gelişmelere duyarlı, bilimsel araştırmalarıyla eğitim sorunlarına çözüm üreten ve politika geliştiren, öğretmen yetiştirme ve topluma hizmet uygulamalarındaki niteliğiyle özgün ve geleceğe yön veren lider bir fakülte olmak.