Ana içeriğe atla
Mod

S.S.S.

Ders içeriklerinize bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Transkript ve öğrenci belgesini e-devlet üzerinden ya da fakültedeki görevli personelden alabilirsiniz.

Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler mazeret sınavına girebilmek için, geçerli mazeretlerinin açıkça belirtildiği ve belgelendiği dilekçeleri ile sınavın yapıldığı tarihten sonra üç gün içerisinde bölüme başvurmalıdır. Mazeret sınavı ile ilgili hususlara YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”ndan ulaşılabilir.

Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Mezuniyet sınavı başvuru tarihleri YTU öğrenci işleri sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilmektedir.

Yaz okulunda açılan derslerin ilanı ve kayıtlar ile ilgili tarihler YTU öğrenci işleri sayfasında yayınlanan “Akademik Takvim” de ilan edilir. Öğrenciler, kendi bölümleri ya da diğer YTU bölümlerinde açılan yaz okulu derslerine kayıt için dilekçe ile bölüme başvurur.

YTÜ öğrencileri, üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan dersler için bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alabilirler. Diğer kurumlardan ders alabilmek için öğrencinin ders kayıt öncesi bölümüne başvurması ve ders alma talebini onaylatması gerekir. Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur.

Öğrenciler yaz okulu ile ilgili hususlarda YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yaz Okulu Yönergesi”ne tabidir.

Öğrenciler ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında, bölümlerin ikili anlaşması bulunana pek çok yabancı üniversitede öğrenim sürelerinin bir bölümünün tamamlayabilir. Erasmus programı ile ilgili tarihler, her yıl YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmekte ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünde yayınlanmaktadır. Başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünden ulaşılabilir.

erasmus.yildiz.edu.tr