Ana içeriğe atla
Eğitim Fakültesi Banner

Bilimi, Üretimi ve Girişimciliği
Destekleyen Eğitim Ekosistemi

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümlerinden oluşuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak nitelikli bir eğitim-öğretim ile öğrencilerimizin mesleki ve bilimsel yeterliklerini en üst düzeyde geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda farklı disiplinlerin eğitim ve öğrenme alanına katkılarını büyük bir heyecan ile takip ediyoruz. Öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alan, okulun ve eğitimin değişen rolünü kavrayan ve uluslararası düzeyde mesleki rekabet gücü olan geleceğin lider eğitimcilerini fakültemizde ağırlıyoruz. Bu bağlamda günümüz öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim, yenilikçi ve ruh sağlığı yerinde bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz.

Uygulamalı bir meslek olan öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve deneyimi, evrensel standartları dikkate alarak birlikte sorgulamaya ve anlamaya çalışıyoruz. Eğitim anlayışımızın odağında esnek ve uyarlanabilir becerilerin, bireyin ihtiyaçlarıyla buluşturulması yer almaktadır. Bu amaçla fakültemizde öğrenen örgüt olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor ve sürekli gelişimin önemini vurguluyoruz.

Fakültemizde görev yapan öğretim üyeleri, alanında saygın bilimsel dergilerde yayınlar yapmakta, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen bilimsel araştırma projelerini yürütmekte ve Türk Eğitim Sistemine doğrudan katkı sağlamak amacıyla eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile yoğun işbirliği içerisinde çalışmaktadır. İnsan sermayemizi sosyal sermayeye dönüştürmek ve Türk Eğitim Sisteminin niteliğinin artırılması amacıyla araştırma ve uygulama alanında bütün paydaşlarla işbirliği kurmaya açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

Sizleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizi, daha yakından tanımaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
Eğitim Fakültesi Dekanı

Sıkça Sorulan Sorular

Ders içeriklerinize bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Transkript ve öğrenci belgesini e-devlet üzerinden ya da fakültedeki görevli personelden alabilirsiniz.

Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler mazeret sınavına girebilmek için, geçerli mazeretlerinin açıkça belirtildiği ve belgelendiği dilekçeleri ile sınavın yapıldığı tarihten sonra üç gün içerisinde bölüme başvurmalıdır. Mazeret sınavı ile ilgili hususlara YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”ndan ulaşılabilir.

Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.