Ana içeriğe atla
Mod

Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulunda Ders Alabileceği Üniversiteler ve Yapılması Gereken İşlemler

Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulunda Ders Alabileceği Üniversiteler ve Yapılması Gereken İşlemler

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemiz öğrencilerinin yaz okulunda başka üniversitelerden ders almak istemeleri durumunda aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimize duyurulur.

26.01.2012 gün ve 2012/01-04 sayılı Senato’da kabul edilen YTÜ Yaz Okulu Yönergesi'nin  15. maddesinde;

b) YTÜ öğrencileri, "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler.(*)  (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) 

c) Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” ekinde yer alan “Not Dönüşüm Tabloları” dikkate alınarak değerlendirilir(06.12.2018 gün ve 2018/07-09 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

d) YTÜ öğrencilerinin, bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler. Alınacak derslerin kredileri öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki öğretim planındaki derslerin kredileri dikkate alınarak hesaplanır. (25.08.2016 gün ve 2016/03-06 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)(28.06.2018 gün ve 2018/04-43 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

e) Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili hususlar, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

f) Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. 

g) Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan notların, dersi aldığı yaz okulunu takip eden güz yarıyılının yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili bölüm başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Özel durumlar ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

NOT : Açılacak dersler ve ders programları en geç 14.06.2024 tarihinde bölümlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

Fakültemiz öğrencilerinin yaz okulunda ders alabileceği üniversiteler için buraya tıklayınız.
Fakültemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından ders almaları için bölümlerine iletmeleri gereken dilekçe için buraya tıklayınız.
YTÜ Yaz Okulu Yönergesi için buraya tıklayınız.