Ana içeriğe atla
Mod

Pedagojik Formasyon Muafiyet Başvuruları

PFE 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUAFİYET BAŞVURUSU HAKKINDA

 

PFE Eğitimi ders muafiyetleri 23-26 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular için aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri Yönergesi Madde 4 (j) bendi uyarınca “Özel öğrenci, kayıt silme, mezun olmama, diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programda aldığı ve başarılı olduğu derslerin geçiş yapılan diploma programının müfredatında yer alan dersler arasından uygun bulunan dersler”in saydırılması yapılabilmektedir. Derslerin muafiyetine intibak komisyonu aşağıdaki maddeler uyarınca karar vermektedir:

Madde 8

(1) İntibakı yapılan öğrencilerin notlarının değerlendirilmesinde harf notu katsayısı esas alınır. Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için yükseköğretim kurumundaki harf notu katsayısının 4.00 üzerinden en az 2.00 kadar olmalıdır.

(5) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin yerel kredisinin %65’ine eşit olması gereklidir. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin, yerel kredisi yoksa ECTS (AKTS) kredisinin en az eşdeğer sayılacak dersin ECTS (AKTS) kredisinin %75’ine eşit olmalıdır.

(6) Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı esas alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

Madde 8

(2) Muaf olunan derslerin toplam kredisi, ilgili bölüm öğretim planındaki derslerin toplam kredisinin %50 sini geçemez. Daha önce Üniversitemiz programlarında öğrenim görmüş olup, yeniden herhangi bir Üniversitemiz lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için bu şart aranmaz.

 

PFE 2023-2024 DERS KODLARI
GÜZ DÖNEMİ
1 PFE101  Eğitime Giriş
2 PFE103  Öğretim İlke ve Yöntemleri
3 PFE105  Sınıf Yönetimi
4 PFE106  Rehberlik ve Özel Eğitim
5 PFE107  Özel Öğretim Yöntemleri
     
BAHAR DÖNEMİ
6 PFE102 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
7 PFE104 Eğitim Psikolojisi
8 PFE108 Öğretim Teknolojileri
9 PFE109 Öğretmenlik Uygulaması